|
triangle@mtriangle.net

AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

Automatització industrial

Una altra branca de la nostre activitat es tota la que te a veure amb l’automatització industrial. En aquest sentit, disposem de tècnics molt ben formats i amb experiència. Tenim un gran domini de la programació de PLC i Variadors de freqüència, i una ampli coneixement en detectors i tots els elements que componen l’automatització. també tenim molta experiència en sistemes de HMI i de visualització i control en general.

Tenim molts anys d’experiència, en el cablejat de tot tipus de quadres elèctrics complexes, maquinaria, i sistemes de automatització en general.  També tenim coneixements de sistemes neumàtics.

Tots aquets coneixements i experiències, ens permeten realitzar tot tipus de treballs, amb les màximes garanties i qualitat, dintre de l’automatització industrial. Contribuïm i col·laborem amb diversos fabricants de maquinaria de molts rams diferents. en treballs com, cablejat i muntatge de quadres elèctrics, cablejat de maquinaria i línies de producció. Programació de PLC, i gestió de tots els sistemes d’automatització en general.  El nostra principal objectiu es la satisfacció dels nostres clients.